spacer.png, 0 kB
Nazwa Projektu
Strona głównaAktualnościInformacje o projekcieMat. dydaktyczneCiekawe materiałyOferta dla studentówKoło naukoweGaleria
Dokumenty do pobrania
Kontakt
Linki
Przetargi


W tej sekcji umieszczane będą materiały do wykorzystania w czasie ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych oraz do pogłębiania wiedzy podczas pracy własnej.

Materiały w formacie PDF pogrupowane zostały w dwusemestralne sekcje odpowiadające kolejnym okresom studiów. Poszczególne zakładki będą uzupełniane na bieżąco.

W chwili obecnej w zakładce Semestr 1–2 dostępne są materiały z roku akademickiego 2009/2010 z zakresu krystalografii i podstaw inżynierii materiałowej.

W zakładce Semestr 3–4 dostępne są materiały z:

1. Laboratorium fizycznego, których autorkami są mgr inż. Beata Bochentyn oraz mgr inż. Aleksandra Mielewczyk. Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się z INSTRUKCJAMI DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH WFTiMS, które znajdziecie tutaj.

2. Elektrotechniki i elektroniki, których autorem jest dr inż. Krzysztof Żakowski.

3. Materiały funkcjonalne. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, których autorką jest mgr inż. Katarzyna Gdula-Kasica.

4. Mikroskopia optyczna, których autorem jest prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG.

W zakładce Semestr 5–6 dostępne są — w formacie pdf — następujące materiały

1. dotyczące przygotowania eksperymentów, pt. Metody planowania eksperymentu, przygotowane przez dr. hab. inż. Bogusława Kusza.

2. dotyczące miernictwa, pt. Miernictwo cyfrowe, przygotowane przez dr. inż. Artura Zielińskiego z Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego PG.

3. dotyczące inżynierii polimerów, pt. Inżynieria polimerów, przygotowane przez dr. inż. Józefa Haponiuka z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PG.

4. dotyczące metod badań materiałów, pt. Fizyczne metody badań materiałów, przygotowane przez dr. inż. Marka Chmielewskiego z Katedry Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG.

5. dotyczące technologii materiałowych, pt. Technologie materiałowe II, przygotowane przez dr. inż. Dariusza Fydrycha z Zakładu Inżynierii Spajania Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydziału Mechanicznego PG.

6. dotyczące jądrowego rezonansu magnetycznego, pt. Najnowsze trendy w inżynierii materiałowej — metody badań materiałów — jądrowy rezonans magnetyczny (NMR), przygotowane przez dr. Zbigniewa Kaczyńskiego z Zakładu Analizy Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
7. dotyczące kwazikryształów, pt. Najnowsze trendy w inżynierii materiałowej — kwazikryształy, przygotowane przez profesora dr. hab. Mariana Surowca z Uniwerstetu Śląskiego w Katowicach.
8. dotyczące spektometrii masowej, pt. Najnowsze trendy w inżynierii materiałowej — metody badań materiałów — spektometria masowa, przygotowane przez dr Małgorzatę Czerwicką z Zakładu Analizy Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

W zakładce Semestr 7 dostępne są materiały dotyczące:

1. materiałów konstrukcyjnych, pt. Dobór materiałów konstrukcyjnych, przygotowane przez dr inż. Hannę Smoleńską z Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydziału Mechanicznego PG.

2. elektroniki ciała stałego, pt. Elektronika ciała stałego, przygotowane przez dr. hab. inż. Ryszarda Barczyńskiego z Katedry Fizyki Ciała Stałęgo WFTiMS PG.

3. wytwarzania i przetwórstwa polimerów, pt. Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów, przygotowane przez dr. inż. Michała Strankowskiego z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PG.

4. badań nieniszczących, pt. Najnowsze trendy w inżynierii materiałowej — badania nieniszczące materiałów zabytkowych i dzieł sztuki, przygotowane przez prof. dr. inż. Gerarda Śliwińskiego z Zakładu Fotofizyki Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

5. nowoczesnych materiałów ceramicznych, pt. Najnowsze trendy w inżynierii materiałowej — Nowoczesne materiały ceramiczne do zastosowań medycznych i technicznych, przygotowane przez zespół naukowy warszawskiego Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Inżynieria Materiałowa — przyszłość gospodarki
ul. G. Narutowicza 11/12 pokój 103 d
80-233 Gdańsk
spacer.png, 0 kB